نمایشگاهای داخلی

- نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، تبدیلی و ماشین آلات وابسته
تاریخ: 10 الی 13 بهمن ماه 1401
مکان: شیراز
- نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته
تاریخ: 10 الی 13 آبان ماه 1401
مکان: شیراز
- نمایشگاه بین المللی قهوه و صنایع وابسته
تاریخ: 10 الی 13 بهمن ماه 1401
مکان: شیراز
- نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته
تاریخ: 24 الی 27 مرداد ماه 1401
مکان: اصفهان
- بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته
تاریخ: 29 مهر ماه الی 2 آبان ماه 1401
مکان: تهران
- نهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته
تاریخ: 21 الی 24 شهریور ماه 1401
مکان: تهران
- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان
تاریخ: 21 الی 24 شهریور ماه 1401
مکان: تهران
- بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی،مواد غذایی،ماشین آلات و صنایع وابس
تاریخ: 27 الی 30 خرداد ماه 1401
مکان: تهران
- دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی
تاریخ: 8 الی 11 آذر ماه 1401
مکان: مشهد
- پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی
تاریخ: 8 الی 11 آذر ماه 1401
مکان: مشهد
- یازدهمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات
تاریخ: 8 الی 11 آذر ماه 1401
مکان: مشهد
- یازدهمین نمایشگاه تخصصی نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته
تاریخ: 8 الی 11 آذر ماه 1401
مکان: مشهد
- بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی
تاریخ: 8 الی 11 آذر ماه 1401
مکان: مشهد
- چهارمین نمایشگاه بین المللی شیرینی شکلات، مواد اولیه و ماشین آلات
تاریخ: 25 الی 28 آبان ماه 1401
مکان: مشهد
- بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وا
تاریخ: 31 شهریور ماه الی 3 مهرماه 1400
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
- بیستمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکوئیت، شیرینی و شکلات
تاریخ: 22 الی 25 شهریور ماه 1400
مکان: تهران
- هجدهمین نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی، فرآوری، بسته بندی، محصولات و خدمات
تاریخ: 28 مهر الی 1 آبان ماه 1400
مکان: اصفهان
- سومین نمایشگاه تخصصی قهوه، نوشیدنی ها، نان، شیرینی و شکلات
تاریخ: 23 الی 25 شهریور ماه 1400
مکان: تهران
- نهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته
تاریخ: 22 الی 25 شهریور ماه 1400
مکان: تهران
- سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان
تاریخ: 22 الی 25 شهریور ماه 1400
مکان: تهران
- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی
تاریخ: 26 الی 29 آبان ماه 1400
مکان: مشهد
- بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی
تاریخ: 26 الی 29 آبان ماه 1400
مکان: مشهد
- اولین نمایشگاه آرد و نان ، غلات و صنایع وابسته
تاریخ: 7 تا 10 اسفند ماه 1397
مکان: مشهد
- دومین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و آجیل و خشکبار
تاریخ: 7 تا 10 اسفند ماه 1397
مکان: مشهد
- اولین نمایشگاه قهوه و نوشیدنیهای گرم و شکلات و صنایع وابسته
تاریخ: 12 تا 15 دیماه 1397
مکان: مشهد