بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته


تاریخ: 29 مهر ماه الی 2 آبان ماه 1401
مکان: تهران[بازگشت]