بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وا


تاریخ: 31 شهریور ماه الی 3 مهرماه 1400
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

[بازگشت]