هجدهمین نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی، فرآوری، بسته بندی، محصولات و خدمات


تاریخ: 28 مهر الی 1 آبان ماه 1400
مکان: اصفهان[بازگشت]