نمایشگاه های داخلی و خارجی

 
- اولین نمایشگاه آرد و نان ، غلات و صنایع وابسته
تاریخ: 7 تا 10 اسفند ماه 1397
مکان: مشهد
اولین نمایشگاه آرد و نان ، غلات و صنایع وابسته
- دومین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و آجیل و خشکبار
تاریخ: 7 تا 10 اسفند ماه 1397
مکان: مشهد
دومین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و آجیل و خشکبار
- اولین نمایشگاه قهوه و نوشیدنیهای گرم و شکلات و صنایع وابسته
تاریخ: 12 تا 15 دیماه 1397
مکان: مشهد
اولین نمایشگاه قهوه و نوشیدنیهای گرم و شکلات و صنایع وابسته
- هفدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی
تاریخ: 6 تا 9 اذرماه 1397
مکان: مشهد
هفدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی
- دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و بسته بندی
تاریخ: 3 تا 6 شهریور ماه 1397
مکان: مشهد
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و بسته بندی
- هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیر
تاریخ: 3 تا 6 شهریور ماه 1397
مکان: مشهد
هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیر
- هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنی و ماشین الات وابسته
تاریخ: 3 تا 6 شهریور ماه 1397
مکان: مشهد
- نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی
تاریخ: 3 تا 6 شهریور ماه 1397
مکان: مشهد
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی
- پانزدهمبن نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی (فرآوری ،بسته بندی ،محصولات و خدمات واب
تاریخ: 16 تا 19 بهمن ماه 1397
مکان: اصفهان
پانزدهمبن نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی (فرآوری ،بسته بندی ،محصولات و خدمات وابسته )
- نمایشگاه اختصاصی ایران در نجف (صنایع غذایی )
تاریخ: 6 تا 10 شهریور 96
مکان: نجف - عراق
0919676893309120981985علیزاده  
- نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و نوشیدنی
تاریخ: 18 تا 20 مرداد ماه 1396 - 9 تا 11 آگوست 20
مکان: کوالالامپور مالزی
- نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و ماشین الات وابسته
تاریخ: 27 تا 30 اردیبهشت ماه 1396 - 17 تا 19 می 20
مکان: باکو آذربایجان
- نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، حلال و کشاورزی
تاریخ: 22 تا 25 اردیبهشت 1396 -15 تا 17 می 2017
مکان: عمان
- نمایشگاه چاپ، تبلیغات و بسته بندی
تاریخ: 5 تا 8 دی ماه 1396
مکان: کرمانشاه
 
- بیستمین نمایشگاه صنایع غذایی، تبدیلی و ماشین آلات وابسته
تاریخ: 24 تا 27 بهمن ماه 1396
مکان: شیراز
- دهمین نمایشگاه شیرینی، شکلات و شیرینی های خانگی
تاریخ: 8 تا 11 اسفند ماه 1396
مکان: شیراز
- یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان
تاریخ: 4 تا 7 آذرماه 1396
مکان: تهران
- دومین نمایشگاه بین المللی فراورده های پروتئینی حلال و صنایع وابسته
تاریخ: 22 تا 25 ابانماه 1396
مکان: تهران
- هشتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها و صنایع وابسته
تاریخ: 24 تا 27 شهریور ماه 1396
مکان: تهران
 
- شانزدهمین نمایشگاه ماشین الات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات
تاریخ: 24 تا 27 شهریور ماه 1396
مکان: تهران
- نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین الات و صنایع وابسته
تاریخ: 2 تا 5 خرداد ماه 1396
مکان: تهران
- نهمین نمایشگاه صنایع غذایی، شیرینی، شکلات و نوشیدنی و ماشین الات وابسته
تاریخ: 1 تا 5 آبانماه 1396
مکان: اراک
- نمایشگاه مواد غذایی
تاریخ: 21 تا 28 آذرماه 1396
مکان: قزوین
- دهمین نمایشگاه شیرینی شکلات
تاریخ: 10 تا 15 اسفند ماه 1396
مکان: همدان
 
- بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ماشین الات چاپ و بسته بندی و صنعت چاپ
تاریخ: 2 تا 5 شهریور ماه 1396
مکان: تبریز

1 2 3 4 5 6