نمایشگاه میوه و سبزیجات

 

تاریخ: 14 الی 18 اردیبهشت ماه 1401
مکان: یونان ، تسالونیکی[بازگشت]