نمایشگاه صنعت گوشت

 

تاریخ: 24 الی 29 اردیبهشت ماه 1401
مکان: آلمان ، فرانکفورت[بازگشت]