در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 54
دستگاه بسته بندی آدامس مسائلی
دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم مسائلی
دستگاه بسته بندی مسقطی ، دستگاه بسته بندی باسلوق
دستگاه بسته بندی شکلات مغزدار  پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی شکلات و گز
دستگاه بسته بندی گز ، بسته بندی خرما
دستگاه بسته بندی گز
دستگاه بسته بندی سوهان پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: سوهان، شکلات، قند حبه، نبات، خرما
سرعت بسته بندی: 70 الی 200بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی سوهان پیروز پایور
دستگاه بسته بندی گز و سوهان گزی
دستگاه بسته بندی مسقطی پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: مسقطی، راحت الحلقوم، شکلات، خرما، نبات
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی مسقطی پیروز پایور
دستگاه بسته بندی گز و سوهان
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: plc و مکانیکی
سرعت بسته بندی: متغیر
دستگاه بسته بندی گز و سوهان
دستگاه بسته بندی مدل کلاسیک 53
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: شکلات، خرما، نبات، سوهان، مسقطی، باسلوق، قن
سرعت بسته بندی: 100 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی مدل کلاسیک 53
دستگاه بسته بندی حلوا شکری، بسته بندی شکلات مسائلی
دستگاه بسته بندی خرما،بسته بندی شکلات مسائلی
دستگاه بسته بندی کانفت پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: راحت الحلقوم
سرعت بسته بندی: 60-200 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم عدیلی
دستگاه بسته بندی باسلوق عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: باسلوق
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی باسلوق عدیلی
دستگاه بسته بندی مسقطی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: مسقطی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی مسقطی
دستگاه بسته بندی آدامس و سقز
ماشین آلات بسته بندی سوهان گزی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: سوهان گزی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی سوهان گزی
تعداد محصولات: 54