در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 48
دستگاه بسته بندی شکلات مسائلی
دستگاه بسته بندی مسقطی ، دستگاه بسته بندی باسلوق
دستگاه بسته بندی باسلوق پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: باسلوق، قند حبه، خرما، شکلات، سوهان
سرعت بسته بندی: 70 الی 200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی باسلوق پیروز پایور
دستگاه بسته بندی شکلات قند چای حبوبات خشکبار .....
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: شکلات قند چای حبوبات خشکبار .....
سرعت بسته بندی: 10لی 45 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی شکلات قند چای حبوبات خشکبار .....
دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: راحت الحلقوم، نبات، قند حبه، خرما، شکلات، گ
سرعت بسته بندی: 70 الی 200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم پیروز پایور
دستگاه بسته بندی گز پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: گز، شکلات، خرما، نبات، قند حبه، شیرینی
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000بسته در ساعت
دستگاه بسته بندی گز پیروز پایور
دستگاه بسته بندی سوهان گزی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بسته بندی سوهان گزی, بسته بندی شکلات, بسته بن
سرعت بسته بندی: 12000 بسته در ساعت
دستگاه بسته بندی سوهان گزی
دستگاه بسته بندی گز
دستگاه بسته بندی گز ، بسته بندی خرما
دستگاه بسته بندی انواع شکلات
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: PLC و مکانیکی
سرعت بسته بندی: 60-200
دستگاه بسته بندی انواع شکلات
ماشین آلات بسته بندی سوهان عسلی
قیمت: ۱,۱۲۲ ریال
نوع محصول بسته بندی: سوهان عسلی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی سوهان عسلی
دستگاه بسته بندی انواع شکلات عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: شکلات
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی انواع شکلات عدیلی
دستگاه بسته بندی گز و سوهان عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: گز و سوهان
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی گز و سوهان عدیلی
دستگاه بسته بندی خرما
دستگاه بسته بندی شکلات ماشین سازی مسائلی
دستگاه بسته بندی شوکورول
دستگاه بسته بندی حلوا شکری، بسته بندی شکلات مسائلی
ماشین آلات بسته بندی سوهان
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: سوهان
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی سوهان
دستگاه بسته بندی شکلات
ماشین آلات بسته بندی شکلات تلخ
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
ماشین آلات بسته بندی شکلات تلخ
تعداد محصولات: 48