در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


صنایع وابسته

صنایع وابسته

تعداد بخش ها: 1
تعداد محصولات این بخش:
تعداد شرکت های این بخش: 1

زیر گروه های صنایع وابسته


شرکت های این بخش


محصولات

تعداد محصولات: 9
شرکت ساحل اتحاد
شماره ثبت: 4152
تلفن: 04432723391-3
جزئیات فروشنده
بشکه 220 لیتری دو درب پیچی
بشکه 220 لیتری دهان گشاد
قیمت: استعلام قیمت
جنس: پلی اتیلن سنگین
ظرفیت: 220 لیتر
شرکت ساحل اتحاد
شماره ثبت: 4152
تلفن: 04432723391-3
جزئیات فروشنده
بشکه 220 لیتری دهان گشاد
شرکت ساحل اتحاد
شماره ثبت: 4152
تلفن: 04432723391-3
جزئیات فروشنده
بشکه 60 لیتری دودرب پیچی
بشکه 120 لیتری دودرب پیچی
قیمت: استعلام قیمت
جنس: پلی اتیلن سنگین
ظرفیت: 120 لیتر
شرکت ساحل اتحاد
شماره ثبت: 4152
تلفن: 04432723391-3
جزئیات فروشنده
بشکه 120 لیتری دودرب پیچی
شرکت ساحل اتحاد
شماره ثبت: 4152
تلفن: 04432723391-3
جزئیات فروشنده
بشکه 120 لیتری دهان گشاد درب قابلمه ای
شرکت ساحل اتحاد
شماره ثبت: 4152
تلفن: 04432723391-3
جزئیات فروشنده
بشکه 120 لیتری دهان گشاد معمولی
تعداد محصولات: 9