در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 642
فروش ماشین آلات بسته بندی حبوبات
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: حبوبات
سرعت بسته بندی: 10 الی 20 بسته در دقیقه
صنعت سازان نام آور
شماره ثبت: 39/90/00011
تلفن: ۰۲۶۳۴۷۱۳۹۴۵
sanatsazanco.iranfoodex.com
جزئیات فروشنده
فروش ماشین آلات بسته بندی حبوبات
دستگاه بسته بندی لواشک - نوشمک
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: بسته بندی لواشک
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی لواشک - نوشمک
دستگاه بسته بندی گز ، بسته بندی خرما
قیمت: ۱۱۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: بسته بندی شکلات و شیرینی
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی گز ، بسته بندی خرما
دستگاه بسته بندی مرغ و شیلات
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: استعلام
سرعت بسته بندی: استعلام
دستگاه بسته بندی مرغ و شیلات
دستگاه بسته بندی قند حبه و نبات نی دار
قیمت: ۱۱۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: بسته بندی لواشک
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی قند حبه و نبات نی دار
دستگاه بسته بندی همبرگر، ساندویچ سرد، کباب لقمه
قیمت: ۱۱۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: ساندویچ سرد - همبرگر- کباب لقمه
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی همبرگر، ساندویچ سرد، کباب لقمه
دستگاه بسته بندی شکلات - شیرینی
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: بسته بندی شکلات و شیرینی
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی شکلات - شیرینی
دستگاه بسته بندی بستنی
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: بسته بندی بستنی
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی بستنی
دستگاه بسته بندی نان بروتچن - گاتا - پیتا
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: بسته بندی نان
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی نان بروتچن - گاتا - پیتا
دستگاه بسته بندی لوازم پزشکی،آزامایشگاهی، آرایشی، بهد
قیمت: ۱۱۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: بسته بندی لوازم پزشکی آرایشی بهداشتی
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی لوازم پزشکی،آزامایشگاهی، آرایشی، بهد
دستگاه بسته بندی قطعات،بسته بندی کلید و پریز
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بسته بندی قطعات و کلید و پریز
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی قطعات،بسته بندی کلید و پریز
دستگاه بسته بندی کترینگ
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: بسته بندی کترینگ - قاشق
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی کترینگ
دستگاه بسته بندی کیک کنجدی
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: کیک و کلوچه
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی کیک کنجدی
دستگاه بسته بندی نان، بسته بندی نان لواش
قیمت: ۱۱۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: نان
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی نان، بسته بندی نان لواش
دستگاه بسته بندی کیک صبحانه
قیمت: ۱۱۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: کیک و کلوچه
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی کیک صبحانه
دستگاه بسته بندی تجهیزات بیمارستانی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بسته بندی تجهیزات بیمارستانی
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی تجهیزات بیمارستانی
دستگاه بسته بندی نبات
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: دستگاه بسته بندی نبات نی دار، قند حبه
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی نبات
دستگاه بسته بندی گز و سوهان گزی
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: کیک
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی گز و سوهان گزی
دستگاه بسته بندی کترینگ، قاشق و چنگال
قیمت: ۱۱۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: بسته بندی نان
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی کترینگ، قاشق و چنگال
دستگاه بسته بندی بستنی، بسته بندی بستنی شکلاتی
قیمت: ۱۱۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: بستنی
سرعت بسته بندی: قابل تنظیم
دستگاه بسته بندی بستنی، بسته بندی بستنی شکلاتی
تعداد محصولات: 642