در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 4
خط تولید و بسته بندی کنسرو غیرگوشتی ( لوبیا با قارچ )
صنعت سازان نام آور
شماره ثبت: 39/90/00011
تلفن: ۰۲۶۳۴۷۱۳۹۴۵
sanatsazanco.iranfoodex.com
جزئیات فروشنده
خط تولید کنسروجات گوشتی و غیر گوشتی
دستگاه سکوی پخت مدل KPT 1750
صنعت سازان نام آور
شماره ثبت: 39/90/00011
تلفن: ۰۲۶۳۴۷۱۳۹۴۵
sanatsazanco.iranfoodex.com
جزئیات فروشنده
خط تولید کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی
تعداد محصولات: 4