در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 80
دستگاه بسته بندی مدل اسکار 300
دستگاه بسته بندی نان نیم باگت
دستگاه بسته بندی نان شیرمال
دستگاه بسته بندی کماج ، بسته بندی ساقه عروس
دستگاه بسته بندی مدل آنجل 300
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: همبرگر، کباب لقمه، ساندویچ، نان، مجله، کتاب
سرعت بسته بندی: 130 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی مدل آنجل 300
دستگاه بسته بندی نان، دست دوم صنایع مسائلی
دستگاه بسته بندی نان شیرمال
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: رولت، کیک لایه ای، نان لواش، نان پیتا
سرعت بسته بندی: 200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی نان شیرمال
دستگاه بسته بندی نان پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی نان، بسته بندی نان لواش
دستگاه بسته بندی نان همبرگر -لواش-اشترودل
دستگا بسته بندی نان خشک
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان لواش، نان پیتا، نان برش خورده، نان تافتو
سرعت بسته بندی: 150-200 محصول در دقیقه
دستگا بسته بندی نان خشک
دستگاه بسته بندی نان لواش
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان سنگک، نان پیتا، نان برش خورده، نان
سرعت بسته بندی: 150-200 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی نان لواش
دستگاه بسته بندی نان گاتا
دستگاه بسته بندی نان بروتچن - گاتا - پیتا
دستگاه بسته بندی نان گاتا
خط تولید نان فانتزی
دستگاه بسته بندی نان
دستگاه بسته بندی نان لواش رستورانی پیروز پایور
دستگاه بسته بندی انواع نان
دستگاه بسته بندی نان فانتزی | 03135723006
تعداد محصولات: 80