در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 78
دستگاه بسته بندی مدل اسکار 300
دستگاه بسته بندی نان لواش مسائلی
دستگاه بسته بندی نان مک دونالد
دستگاه بسته بندی کلمپه
دستگاه بسته بندی نان تافتون
دستگاه بسته بندی نان روغنی
دستگاه بسته بندی کماج، کلمپه، کوکی، های بای تک عددی
دستگاه بسته بندی انواع نان
دستگاه بسته بندی کلمپه
دستگاه بسته بندی نان بروتشن
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: کیک، کلوچه، بستنی، بیسکوییت
سرعت بسته بندی: 200 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی نان بروتشن
دستگاه بسته بندی نان لواش رستورانی،بسته بندی نان بروتش
دستگاه بسته بندی نان سنتی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان لواش، نان پیتا، نان برش خورده، نان تافتو
سرعت بسته بندی: 200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی نان سنتی
دستگاه بسته بندی نان پیتزا
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان باگت، نان بروتشن، نان نیم باگت، نان مک د
سرعت بسته بندی: 150-200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی نان پیتزا
خط تولید انواع نان
دستگاه بسته بندی نان لواش عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان
سرعت بسته بندی: 10 الی 120
دستگاه بسته بندی نان لواش عدیلی
دستگاه بسته بندی نان تنوری پیروز پایور
دستگاه بسته بندی نان لواش رستورانی پیروز پایور
دستگاه بسته بندی نان عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی نان عدیلی
دستگاه بسته بندی نان پنجره ای
دستگاه بسته بندی نان به صورت PLC
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: PLC
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی نان به صورت PLC
تعداد محصولات: 78