در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 78
دستگاه بسته بندی مدل اسکار 300
دستگاه بسته بندی نان برش خورده
دستگاه بسته بندی نان همبرگر مسائلی
دستگاه بسته بندی نان لواش برش خورده
دستگاه بسته بندی نان بروتچن
دستگاه بسته بندی نان
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: انواع نان ، نان تافتون ، نان پنجره ای ، نان خ
سرعت بسته بندی: از10 الی 130
دستگاه بسته بندی نان
دستگاه بسته بندی کماج پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی نان اشترودل
دستگاه بسته بندی نان ، دستگاه بسته بندی کیک
دستگاه بسته بندی نان همبرگر پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: ساندویچ سرد، همبرگر، کباب لقمه، ناگت مرغ
سرعت بسته بندی: 150-200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی نان همبرگر پیروز پایور
دستگاه بسته بندی نان روغنی پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی نان سنگک
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان، نان لواش، نان پیتا، نان برش خورده، نان
سرعت بسته بندی: 150-200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی نان سنگک
دستگاه بسته بندی برش خورده
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان لواش، نان خشک، نان سنگک
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 بسته در ساعت
دستگاه بسته بندی برش خورده
دستگاه بسته بندی نان، نان همبرگر
دستگاه بسته بندی نان فانتزی عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: مکانیکی (بافتوسل و اینورتر)
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی نان فانتزی عدیلی
خط تولید نان لواش و فانتزی
دستگاه بسته بندی انواع نان
دستگاه بسته بندی نان مک دونالد پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی نان گاتا پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی انواع نان
تعداد محصولات: 78