در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 68
دستگاه بسته بندی مدل اسکار 300
دستگاه بسته بندی نان لواش مسائلی
دستگاه بسته بندی نان گاتا
دستگاه بسته بندی کلمپه
دستگاه بسته بندی نان لواش رستورانی
دستگاه بسته بندی نان باگت
دستگاه بسته بندی نان روغنی
دستگاه بسته بندی نان تست
دستگاه بسته بندی کماج، کلمپه، کوکی، های بای تک عددی
دستگاه بسته بندی انواع نان
دستگاه بسته بندی نان نیم باگت پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان باگت، نان پیتزا، نان لواش
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی نان نیم باگت پیروز پایور
دستگاه بسته بندی نان
دستگاه بسته بندی نان سنگک
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان، نان لواش، نان پیتا، نان برش خورده، نان
سرعت بسته بندی: 150-200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی نان سنگک
دستگاه بسته بندی نان سنتی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان لواش، نان پیتا، نان برش خورده، نان تافتو
سرعت بسته بندی: 200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی نان سنتی
دستگاه بسته بندی نان
دستگاه بسته بندی نان ساخت ماشین سازی عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان،نان لواش،نان باگت،نان پیتا،نان گودا،نا
سرعت بسته بندی: 60-270بسته
دستگاه بسته بندی نان ساخت ماشین سازی عدیلی
دستگاه بسته بندی نان لواش عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان
سرعت بسته بندی: 10 الی 120
دستگاه بسته بندی نان لواش عدیلی
دستگاه بسته بندی نان پنجره ای
ماشین آلات بسته بندی کلمپه
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: کلمپه
سرعت بسته بندی: 60-220دردقیقه
ماشین آلات بسته بندی کلمپه
دستگاه بسته بندی نان به صورت PLC
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: PLC
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی نان به صورت PLC
تعداد محصولات: 68