با این بخش بیشتر آشنا شوید!

خط تولید قند
تاریخچه تولید قند به حدود  1500 سال قبل در کشور هندوستان برمی گردد که مردم هند با تبخیر عصاره حاصل از نیشکر قند خام تولید می کردند . در اواسط قرن هیجدهم ماده قندی در چغندر یافت شد و برای اولین بار کارخانه قند به صورت صنعتی در قرن نوزدهم ایجاد شد.خط تولید قند چغندر با استاندارد شدن روشهای کشت چغندر و افزایش قند موجود در چغندر از 5 به 20 درصد توانست با خط تولید قند نیشکر رقابت کند.
درخط تولید قند ، برگها و بخشی از خود چغندر که دقیقا زیر برگها میباشد را قبل از ورود به خط تولید قطع می کنند . علت اینکار ، عدم وجود قند در این ناحیه و وجود مواد فرعی در این بخش است که باعث می شود قند مرغوبیت کمی داشته باشد . پس از ورود چغندر به خط تولید قند خیلی سریع عمل استخراج قند باید انجام شود . زیرا در صورت تنفس قند، مقدار مواد فرعی آن بیشتر و در نتیجه استخراج قند سخت خواهد شد.
اولین مرحله در خط تولید قند سورتینگ و شستشو است . در این مرحله پس از شستشو ، چغندرها در ظروف بسیار بزرگ وزن می شود و  در دستگاه خرد کن به خلال چغندر تبدیل می گردد.
مرحله بعد در خط تولید قند استخراج عصاره چغندر با دستگاه دیفوزر است که این عملیات به وسیله آب داغ انجام می شود . آب داغ باعث پاره شدن مجرای پلاسمای سلول های چغندر شده و با جدا شدن عصاره قند از جدار سلول ها ، وارد آب می شود.
برجهای دیفوزیون در خط تولید قند ، مهمترین قسمت دستگاه دیفوزر می باشد . عصاره گرم شده و خلال چغندر وارد قسمت پایین برج شده و به کمک ساختمان مخصوص داخلی برج ، به سمت بالا حرکت می کند . سپس تفاله ها از قسمت بالای برج به بیرون منتقل می شوند .
برای خالص شدن شربت قند ، ناخالصی را باید از عصاره جدا کرد . در این بخش از خط تولید قند از عصاره آهک برای ته نشین کردن مواد ناخالص استفاده کرده و در پایان ، آهک و ناخالصی ته نشین شده را جدا می کنند . برای جداسازی آهک در خط تولید قند نیاز به مرحله ساتوراسیون  می باشد که این مرحله در دمای 80 تا 90 درجه سانتی گراد به وسیله اشباع محیط با گاز کربنیک در درون دیگهای مخصوص انجام می شود . با این عمل ، آهک به کربنات کلسیم تبدیل می شود و عصاره آن صاف میگردد . این عصاره حاوی 13 تا 14.5  درصد قند است . پس از تبخیر آب آن ، عصاره 55 تا 60 درصد وزنی حاصل میشود . در این مرحله از خط تولید قند عصاره غلیظ را صاف کرده و حرارت می دهیم تا متبلور شود . افزایش حرارت باعث می شود تا بلورهای قند درشتر شود . در آخرن مرحله از خط تولید قند ، بلورهای قند به روش سانتریفوژ از سیروپ جدا می شود.