با این بخش بیشتر آشنا شوید!

دستگاه بلانچ
عملیات بلانچینگ یا پیش پز کردن مواد در صنایع غذایی توسط دستگاه بلانچ انجام می شود .
فرایند بلانچینگ توسط دستگاه بلانچ به منظور پاستوریزه کردن سبزی و میوه ها صورت می گیرد که در این فرایند آنزیمهای طبیعی موجود در مواد از بین می رود . انجام بلانچینگ توسط دستگاه بلانچ ، پیش از انجماد مواد غذایی انجام می شود زیرا در حالت انجماد فعالیت آنزیمها متوقف می شود .
طی عملیات بلانچینگ در دستگاه بلانچ ، طعم و بوی نامطبوع میوه و سبزی ، پیش از انجماد از بین خواهد رفت . همچنین دستگاه بلانچ نمک اضافه مواد گوشتی همچون ماهی و گوشت را از آن جدا کرده و باعث شستشوی این مواد می گردد.
یکی دیگر از فعالیتهای دستگاه بلانچ ، حفظ و تثبیت رنگ در سبزیجات و میوه جات می باشد و البته از اصلی ترین وظایف آن نیز می توان به از بین بردن و زدودن کلیه گل و لای و مواد خارجی موجود بر سطح میوه و سبزی اشاره کرد.
در فرآیند بلانچینگ توسط دستگاه بلانچ ، پوست برخی از مواد غذایی نظیر انواع دانه ها ( پسته ، بادام و ... ) گرفته می شود و دستگاه بلانچ باعث نرمی بافت سبزی و میوه میگردد که این موضوع باعث سهولت در بسته بندی خواهد شد .
کاتالاز و پراکسیداز دو آنزیم عمده موجود در مواد بوده که توسط دستگاه بلانچ از بین می روند .
بلانچینگ با بخار آب ، بلانچینگ با آب داغ و یا آب جوش از روش های متداول فرایند بلانچینگ توسط دستگاه بلانچ می باشد . البته باید توجه داشت که بلانچینگ بیش از حد، مرغوبیت محصول را از بین می برد.