با این بخش بیشتر آشنا شوید!

خط تولید کمپوت
برای تهیه انواع کمپوت و بدست آوردن محصولی با کیفیت خوب باید مواد اولیه سفت باشد تا میوه پس از مرحله تولید ظاهر فیزیکی خود را حفظ کند . در تولید کمپوت میزان رسیده بودن میوه دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. اگر میوه ، کمتر از میزان لازم رسیده باشد، کمپوت تولید شده طعم و رنگ خوبی نخواهد داشت از طرفی اگر بیش تر از حد مورد نیاز رسیده باشد بافت آن نرم می گردد و امکان دارد در طول فرآیند تولید و طی مراحل حرارتی متلاشی شود.
در خط تولید کمپوت باتوجه به مراحل تولید، دستگاهها و تجهیزات مختلفی وجود دارد که این تجهیزات توسط کارشناس تولید انتخاب می شود.
در خط تولید کمپوت ، مانند سایر خطوط تولید صنایع غذایی ، اولین مرحله ، شستشو و انتخاب میوه ها می باشد.
به منظور حذف هر گونه آلودگی از میوه ها ، در ابتدای خط تولید کمپوت ،حوضچه  شیب دار حاوی آب خالص وجود دارد که میوه ها وارد این حوضچه شستشو می شوند. در قسمت تحتانی این حوضچه ، عبور هوای فشرده باعث چرخش و تسریع شستشو میوه ها می شود.
پس از شستشو ، میوه ها وارد مرحله درجه بندی می شود . یعنی میوه ها از نظر اندازه دسته بندی می شوند. این بخش از خط تولید کمپوت ، کار دستگاههایی چون برش دهنده یا دستگاه اسلایسر میوه و دستگاه پوستگیر را آسان تر کرده و منجر به یکنواخت شده قطعات کمپوت میشود.
بعد از جداسازی میوه ها و دسته بندی از لحاظ اندازه در خط تولید کمپوت ، مرحله پوست گیری و خارج کردن هسته می باشد و در مرحله بعد عملیات بلاچینگ صورت می گیرد . بهتر است در خط تولید کمپوت پس از عملیات بلانچینگ سریعا عمل پرکردن قوطی توسط دستگاه پر کن انجام شود.
در این عملیات ابتدا قطعات جامد داخل ظرف قرار میگیرد و سپس شربت به مواد اضافه می گردد . شربت کمپوت نیز باید داغ و با درجه دمای 75 الی 83 درجه باشد و باید روی تمام قطعات میوه را بپوشاند . پس از این مرحله در خط تولید کمپوت با بخار آب و دمای حدود 80 درجه و به مدت 3 تا 10 دقیقه عمل خارج کردن هوای بسته و گازها انجام می شود .
مرحله بعدی از خط تولید کمپوت ، مرحله دربندی توسط دستگاه دربند می باشد . پس از آن ، قوطی های پر شده و در بسته به منظور جلوگیری از متلاشی شدن و تغییر رنگ محصول  سرد شده و سپس مرحله نهایی خط تولید کمپوت یا همه لیبل زنی توسط دستگاه لیبل زن می باشد .