در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


فهرست بخش ها

ماشین آلات بسته بندی

ماشین آلات بسته بندی

ماشین آلات صنایع غذایی

ماشین آلات صنایع غذایی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

خطوط تولید صنایع غذایی

خطوط تولید صنایع غذایی

انواع دستگاه بسته بندی

انواع دستگاه بسته بندی

مواد اولیه صنایع غذایی

مواد اولیه صنایع غذایی

مواد اولیه بسته بندی

مواد اولیه بسته بندی

دستگاه روغن گیری

دستگاه روغن گیری

قطعات یدکی ماشین آلات صنایع غذایی

قطعات یدکی ماشین آلات صنایع غذایی

صنایع وابسته

صنایع وابسته

کارخانجات صنایع غذایی
انواع دستگاه بسته بندی

انواع دستگاه بسته بندی

تعداد بخش ها: 32
تعداد محصولات این بخش:
تعداد شرکت های این بخش: 9

زیر گروه های انواع دستگاه بسته بندی


شرکت های این بخش


محصولات

دستگاه بسته بندی نان نیم باگت پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان باگت، نان پیتزا، نان لواش
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی نان نیم باگت پیروز پایور
دستگاه بسته بندی نان باگت پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان لواش، نان نیم باگت، نان برش خورده
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی نان باگت پیروز پایور
دستگاه بسته بندی سوهان پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: سوهان، شکلات، قند حبه، نبات، خرما
سرعت بسته بندی: 70 الی 200بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی سوهان پیروز پایور
دستگاه بسته بندی نوشمک پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی، کیک، کلوچه، های بای
سرعت بسته بندی: 2000الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی نوشمک پیروز پایور
دستگاه بسته بندی مواد غذایی پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: کیک، نان، شکلات، خرما
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی مواد غذایی پیروز پایور
دستگاه بسته بندی محصولات جامد
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: مواد غذایی، مواد دارویی، تجهیزات پزشکی، قطع
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی محصولات جامد
دستگاه بسته بندی لوازم طبی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: باند کشی، باند گچی، قطره چکان، اپلیکاتور
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی لوازم طبی
دستگاه بسته بندی خرما پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: خرما، نبات، شکلات، قند حبه، شیرینی، گز
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی خرما پیروز پایور
دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: راحت الحلقوم، نبات، قند حبه، خرما، شکلات، گ
سرعت بسته بندی: 70 الی 200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم پیروز پایور
دستگاه بسته بندی برش خورده
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان لواش، نان خشک، نان سنگک
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 بسته در ساعت
دستگاه بسته بندی برش خورده
دستگاه بسته بندی شکلات پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: شکلات، گز، نبات، خرما، سوهان، قند حبه
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی شکلات پیروز پایور
دستگاه بسته بندی گز پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: گز، شکلات، خرما، نبات، قند حبه، شیرینی
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000بسته در ساعت
دستگاه بسته بندی گز پیروز پایور
دستگاه بسته بندی مسقطی پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: مسقطی، راحت الحلقوم، شکلات، خرما، نبات
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی مسقطی پیروز پایور