ماشین سازی مسائلی
مدیر عامل: اقای علی مسائلی
(ایمیل www ندارد!)