در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 47
دستگاه بسته بندی لبگیر قلیان مسائلی
دستگاه بسته بندی لولا
دستگاه بسته بندی کلید و پریز
دستگاه بست بندی قلمو
دستگاه بسته بندی دستگیره ، بسته بندی تیوب
دستگاه بسته بندی مواد غذایی و غیر غذایی
دستگاه بسته بندی قطعات
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: قطعات یدکی خودرو، بلبرینگ، کلید و پریز
سرعت بسته بندی: 200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی قطعات
دستگاه بسته بندی بلبرینگ
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: لولا، کلید وپریز، قطعات یدکی خودرو
سرعت بسته بندی: 200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی بلبرینگ
دستگاه بسته بندی محصولات جامد
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: مواد غذایی، مواد دارویی، تجهیزات پزشکی، قطع
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی محصولات جامد
دستگاه بسته بندی قطعات ، کلید و پریز ، مصنوعات پلاستیکی
دستگاه بسته بندی لبگیر قلیان عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: این دستگاه مناسب جهت بسته بندی لبگیر قلیان
سرعت بسته بندی: 60 الی 220 عدد
دستگاه بسته بندی لبگیر قلیان عدیلی
ماشین آلات بسته بندی قطعات یدکی موبایل
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: قطعات یدکی موبایل
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی قطعات یدکی موبایل
ماشین آلات بسته بندی چرخ دنده
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: چرخ دنده
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی چرخ دنده
ماشین آلات بسته بندی بلبرینگ
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بلبرینگ
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی بلبرینگ
ماشین آلات بسته بندی قطعات فلزی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: قطعات فلزی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی قطعات فلزی
ماشین آلات بسته بندی کلید کولر
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: کلید کولر
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی کلید کولر
دستگاه بسته بندی قاشق بستنی
ماشین آلات بسته بندی اتصالات لوله
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: اتصالات لوله
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی اتصالات لوله
دستگاه بسته بندی قطره چکان
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی قطره چکان
ماشین آلات بسته بندی شناور کولر
تعداد محصولات: 47