ماشین سازی پیروز پک
مدیر عامل: علیرضا ترابی
(ایمیل www ندارد!)