در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 33
دستگاه بسته بندی ماهی
دستگاه بسته بندی میگو سوخاری
دستگاه بسته بندی مرغ
دستگاه بسته بندی ساندویچ آماده مسائلی
دستگاه بسته بندی جوجه آماده
دستگاه بسته بندی کباب لقمه
دستگاه بسته بندی ساندویچ سرد پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی همبرگر، ساندویچ سرد، کباب لقمه
دستگاه بسته بندی پیتزا پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی همبرگر
دستگاه بسته بندی ناگت مرغ
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: ساندوچ سرد، کباب لقمه، همبرگر
سرعت بسته بندی: 200 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی ناگت مرغ
دستگاه بسته بندی ساندویچ آماده عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: ساندویچ آماده
سرعت بسته بندی: 130 در دقیقه
دستگاه بسته بندی ساندویچ آماده عدیلی
دستگاه بسته بندی همبرگر
دستگاه بسته بندی استیک
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: همبرگر، ناگت مرغ، جوجه آماده، کباب لقمه
سرعت بسته بندی: 150-200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی استیک
دستگاه بسته بندی کترینگ مسائلی
دستگاه بسته بندی همبرگر
دستگاه بسته بندی اسنک
دستگاه بسته بندی پیتزا پیراشکی
دستگاه بسته بندی ساندویچ سرد
دستگاه بسته بندی ساندویچ سرد| ماشین سازی مسائلی|03135723006
تعداد محصولات: 33