در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 85
دستگاه بسته بندی مدل اسکار 300
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان لواش برش خورده
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان بروتچن
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان برش خورده
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان همبرگر مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان اشترودل
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان ، دستگاه بسته بندی کیک
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی سمبوسه
دستگاه بسته بندی کماج پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی نان همبرگر پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: ساندویچ سرد، همبرگر، کباب لقمه، ناگت مرغ
سرعت بسته بندی: 150-200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی نان همبرگر پیروز پایور
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان، نان همبرگر
دستگاه بسته بندی نان روغنی پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی نان
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: انواع نان ، نان تافتون ، نان پنجره ای ، نان خ
سرعت بسته بندی: از10 الی 130
دستگاه بسته بندی نان
دستگاه بسته بندی برش خورده
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان لواش، نان خشک، نان سنگک
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 بسته در ساعت
دستگاه بسته بندی برش خورده
دستگاه بسته بندی نان مک دونالد پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی نان بربری پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی نان تنوری پیروز پایور
خط تولید نان لواش و فانتزی
دستگاه بسته بندی نان فانتزی عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: مکانیکی (بافتوسل و اینورتر)
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی نان فانتزی عدیلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان لواش ماشین سازی مسائلی
تعداد محصولات: 85