در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 85
دستگاه بسته بندی مدل اسکار 300
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان مک دونالد
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان کروسان
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان تافتون
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان خشک
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان سنگک مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی انواع نان
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کلمپه
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان
دستگاه بسته بندی نان بروتشن
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: کیک، کلوچه، بستنی، بیسکوییت
سرعت بسته بندی: 200 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی نان بروتشن
دستگاه بسته بندی نان سیر پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی نان باگت پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان لواش، نان نیم باگت، نان برش خورده
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی نان باگت پیروز پایور
دستگاه بسته بندی نان فانتزی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان مک دونالد، نان باگت، نان پیتزا، نان همبر
سرعت بسته بندی: 150-200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی نان فانتزی
خط تولید انواع نان
دستگاه بسته بندی نان پیتزا
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان باگت، نان بروتشن، نان نیم باگت، نان مک د
سرعت بسته بندی: 150-200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی نان پیتزا
دستگاه بسته بندی انواع نان
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی خمیر پیتزا
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان بروتشن |ماشین سازی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی نان عدیلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان لواش
تعداد محصولات: 85