در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 84
دستگاه بسته بندی مدل اسکار 300
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کلمپه
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان گاتا
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان لواش رستورانی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان تست
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان باگت
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کماج، کلمپه، کوکی، های بای تک عددی
دستگاه بسته بندی کماج پیروز پایور سپاهان
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان، نان همبرگر
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان همبرگر،لواش،اشترودل
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کلمپه ، کماج ، ساقه عروس
دستگاه بسته بندی نان نیم باگت پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان باگت، نان پیتزا، نان لواش
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی نان نیم باگت پیروز پایور
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان پنجره ای
دستگاه بسته بندی نان سنگک
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان، نان لواش، نان پیتا، نان برش خورده، نان
سرعت بسته بندی: 150-200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی نان سنگک
دستگاه بسته بندی نان ساخت ماشین سازی عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان،نان لواش،نان باگت،نان پیتا،نان گودا،نا
سرعت بسته بندی: 60-270بسته
دستگاه بسته بندی نان ساخت ماشین سازی عدیلی
دستگاه بسته بندی نان سنتی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نان لواش، نان پیتا، نان برش خورده، نان تافتو
سرعت بسته بندی: 200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی نان سنتی
دستگاه بسته بندی نان مک دونالد پیروز پایور سپاهان
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نان پنجره ای
ماشین آلات بسته بندی کلمپه
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: کلمپه
سرعت بسته بندی: 60-220دردقیقه
ماشین آلات بسته بندی کلمپه
دستگاه بسته بندی نان به صورت PLC
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: PLC
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی نان به صورت PLC
تعداد محصولات: 84