ماشین سازی مسایلی
مدیر عامل: اقای علی مسائلی

مشخصات فروشنده

نام: ماشین سازی مسایلی
مدیر عامل: اقای علی مسائلی
شماره ثبت: 0
سال تاسیس: 1361
تلفن تماس: 03135723006-7
نمابر: 03135723006

اطلاعات بیشتر...

برخی از محصولات شرکت

    Fetch_All: Incorrect key file for table '/tmp/#sql_4fa_0.MYI'; try to repair it