ماشین سازی پیروز پک
مدیر عامل: علیرضا ترابی

مشخصات فروشنده

نام: ماشین سازی پیروز پک
مدیر عامل: علیرضا ترابی
شماره ثبت: 000000
سال تاسیس: 1358
تلفن تماس: 03135315552
نمابر: 03135315552

اطلاعات بیشتر...