گروه صنعتی ماشین سازی پیروز پک
مدیر عامل: علیرضا ترابی