پیشگام بهار شیمی گلستان (سهامی خاص)
مدیر عامل: امیرفتوت

مشخصات فروشنده

نام: پیشگام بهار شیمی گلستان
مدیر عامل: امیرفتوت
شماره ثبت: 11135
سال تاسیس: 1393
تلفن تماس: 01732166292
نمابر:

اطلاعات بیشتر...