ماشین سازی مسائلی
مدیر عامل: اقای علی مسائلی

مشخصات فروشنده

نام: ماشین سازی مسائلی
مدیر عامل: اقای علی مسائلی
شماره ثبت: 0
سال تاسیس: 1361
تلفن تماس: 03135723006-7
نمابر: 03135723006

اطلاعات بیشتر...