مشخصات فروشنده

نام: پیروز پایور سپاهان ( ماشین سازی ترابی )
مدیر عامل: علیرضا ترابی
شماره ثبت: 000000
سال تاسیس: 1358
تلفن تماس: 03135310314
نمابر: 03135315552

اطلاعات بیشتر...