در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 128
دستگاه بسته بندی تی تاب پیروز پایور سپاهان
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی میشکا
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کیک دو قلو مسائلی
دستگاه بسته بندی ساقه عروس پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی کیک یزدی پیروز پایور سپاهان
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کلوچه نارگیلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کیک و کلوچه ، بسته بندی تی تاب
دستگاه بسته بندی کیک و کلوچه ساخت ماشین سازی عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: انواع کیک ، انواع کلوچه ، تی تاب ، های بای ، ک
سرعت بسته بندی: 60-270بسته
دستگاه بسته بندی کیک و کلوچه ساخت ماشین سازی عدیلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کیک صبحانه مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کیک
دستگاه بسته بندی حلوا شکری
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کیک و کلوچه
ماشین آلات بسته بندی کیک
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: کیک
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی کیک
ماشین آلات بسته بندی کانفت
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: کانفت
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی کانفت
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی دونات ماشین سازی مسائلی
ماشین آلات بسته بندی کلوچه
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: کلوچه
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی کلوچه
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کیک
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی بیسکویت با خشاب و دایکات
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی با سیستم چنجرول | ماشین سازی مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی دونات
تعداد محصولات: 128