در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 128
دستگاه بسته بندی تی تاب پیروز پایور سپاهان
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی ساقه عروس مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کیک لایه ای مسائلی
دستگاه بسته بندی کیک صبحانه  پیروز پایور سپاهان
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی میشکا ، بسته بندی افقی مسائلی
دستگاه بسته بندی کیک پیروز پایور سپاهان
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کیک صبحانه مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کیک وانیلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کیک صبحانه
دستگاه بسته بندی شوکورول پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: کیک، کلوچه، بستنی، بیسکوییت
سرعت بسته بندی: 200 عدد در دقیقه
دستگاه بسته بندی شوکورول پیروز پایور
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کیک ، تی تاب ، کلوچه
ماشین آلات بسته بندی کیک یزدی
دستگاه بسته بندی بیسکوییت چندردیفه
دستگاه بسته بندی رولت عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: رولت
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی رولت عدیلی
ماشین آلات بسته بندی کلوچه سنتی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: کلوچه سنتی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی کلوچه سنتی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی بیسکویت |ماشین سازی مسائلی
ماشین آلات بسته بندی انواع کیک
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی انواع کیک
دستگاه بسته بندی کوکی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کیک و کلوچه  (ماشین سازی مسائلی)
دستگاه بسته بندی کیک
تعداد محصولات: 128