در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 76
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی آدامس مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی باسلوق مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم ، بسته بندی مسقطی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی گز ، بسته بندی خرما
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی شکلات و گز
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی گز، بسته بندی باسلوق، بسته بندی مسقطی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی مسقطی ماشین سازی مسائلی
دستگاه بسته بندی مسقطی پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: مسقطی، راحت الحلقوم، شکلات، خرما، نبات
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی مسقطی پیروز پایور
دستگاه بسته بندی کانفت
دستگاه بسته بندی شکر پنیر  پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی مدل کلاسیک طرح قدیم 53
دستگاه بسته بندی مدل کلاسیک 53
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: شکلات، خرما، نبات، سوهان، مسقطی، باسلوق، قن
سرعت بسته بندی: 100 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی مدل کلاسیک 53
دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: راحت الحلقوم
سرعت بسته بندی: 60-200 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم عدیلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی مسقطی | ماشین سازی مسائلی
ماشین آلات بسته بندی شکلات
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: شکلات
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی شکلات
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی مسقطی ماشین سازی مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی گز لقمه ای
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی حلوا سمنو
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی مسقطی
ماشین آلات بسته بندی قرص نعنا
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
ماشین آلات بسته بندی قرص نعنا
تعداد محصولات: 76