در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 65
دستگاه بسته بندی باسلوق مسائلی
دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم ، بسته بندی مسقطی
دستگاه بسته بندی شکلات قند چای حبوبات خشکبار .....
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: شکلات قند چای حبوبات خشکبار .....
سرعت بسته بندی: 10لی 45 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی شکلات قند چای حبوبات خشکبار .....
دستگاه بسته بندی شکلات،شیرینی
دستگاه بسته بندی گز ، بسته بندی خرما
دستگاه بسته بندی شکلات پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: شکلات، گز، نبات، خرما، سوهان، قند حبه
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی شکلات پیروز پایور
دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: راحت الحلقوم، نبات، قند حبه، خرما، شکلات، گ
سرعت بسته بندی: 70 الی 200 محصول در دقیقه
دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم پیروز پایور
دستگاه بسته بندی مدل آنجل 150
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: سوهان، مسقطی، باسلوق، قند حبه، کانفت، شیرین
سرعت بسته بندی: 150 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی مدل آنجل 150
دستگاه بسته بندی مسقطی ماشین سازی مسائلی
دستگاه بسته بندی شکلات ماشین سازی مسائلی
دستگاه بسته بندی شوکورول
دستگاه بسته بندی شکلات
دستگاه بسته بندی سوهان گزی
دستگاه بسته بندی مدل کلاسیک طرح قدیم 53
ماشین آلات بسته بندی گز
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: گز
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی گز
ماشین آلات بسته بندی شکلات
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: شکلات
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی شکلات
ماشین آلات بسته بندی سوهان
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: سوهان
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی سوهان
دستگاه بسته بندی مسقطی | ماشین سازی مسائلی
ماشین آلات بسته بندی قرص نعنا
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
ماشین آلات بسته بندی قرص نعنا
دستگاه بسته بندی مسقطی ماشین سازی مسائلی
تعداد محصولات: 65