در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 50
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی نوشمک
دستگاه بسته بندی بستنی پیروز پایورسپاهان
دستگاه بسته بندی بستنی زمستانی
دستگاه بسته بندی بستنی آلاسکا عدیلی
دستگاه بسته بندی بستنی حصیری
دستگاه بسته بندی بستنی فالوده عدیلی
دستگاه بسته بندی بستنی زمستانی عدیلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی بستنی
دستگاه بسته بندی بستنی میوه ای عدیلی
دستگاه بسته بندی بستنی زمستانه پیروز پایور
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی بستنی زمستانه
ماشین آلات بسته بندی بستنی عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی
سرعت بسته بندی: 120
ماشین آلات بسته بندی بستنی عدیلی
دستگاه بسته بندی بستنی آلاسکا
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی آلاسکا
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی بستنی آلاسکا
دستگاه بسته بندی بستنی عروسکی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی عروسکی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی بستنی عروسکی
دستگاه بسته بندی بستنی کیم
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی کیم
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی بستنی کیم
دستگاه بسته بندی بستنی میوه ای
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی میوه ای
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی بستنی میوه ای
دستگاه بسته بندی بستنی نانی عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی نانی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته بندی در دقیقه
دستگاه بسته بندی بستنی نانی عدیلی
دستگاه بسته بندی انواع بستنی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: PLC
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی انواع بستنی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی بستنی |ماشین سازی مسائلی
ماشین آلات بسته بندی بستنی حصیری
تعداد محصولات: 50