در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 51
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی بستنی زمستانه مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی بستنی مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی بستنی دست دوم صنایع مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی بستنی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی بستنی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی بستنی ، بستنی شکلاتی
دستگاه بسته بندی نوشمک پیروز پایور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی، کیک، کلوچه، های بای
سرعت بسته بندی: 2000الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی نوشمک پیروز پایور
دستگاه بسته بندی بستنی حصیری  عدیلی
دستگاه بسته بندی بستنی عروسکی عدیلی
دستگاه بسته بندی بستنی دو قلو عدیلی
دستگاه بسته بندی بستنی میوه ای عدیلی
دستگاه بسته بندی بستنی قیفی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی قیفی،بستنی کیم،عروسکی،زعفرانی
سرعت بسته بندی: 60-270بسته
دستگاه بسته بندی بستنی قیفی
دستگاه بسته بندی بستنی قیفی
دستگاه بسته بندی بستنی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته بندی در دقیقه
دستگاه بسته بندی بستنی
دستگاه بسته بندی بستنی میوه ای
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی میوه ای
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی بستنی میوه ای
دستگاه بسته بندی بستنی مگنوم
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی مگنوم
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی بستنی مگنوم
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی بستنی ماشین سازی مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی بستنی زمستانه
دستگاه بسته بندی بستنی قیفی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی بستنی قیفی
تعداد محصولات: 51