در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 47
دستگاه بسته بندی نان بستنی
دستگاه بسته بندی بستنی دست دوم صنایع مسائلی
دستگاه بسته بندی بستنی زمستانه پیروز پایور
دستگاه بسته بندی بستنی زمستانی
دستگاه بسته بندی بستنی آلاسکا عدیلی
دستگاه بسته بندی بستنی عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: دستگاه بسته بندی بستنی ، بستنی حصیری ، بستنی
سرعت بسته بندی: 60-270بسته
دستگاه بسته بندی بستنی عدیلی
دستگاه بسته بندی بستنی قیفی  عدیلی
دستگاه بسته بندی بستنی فالوده عدیلی
دستگاه بسته بندی بستنی
دستگاه بسته بندی بستنی کیم
دستگاه بسته بندی بستنی دو قلو
دستگاه بسته بندی بستنی عروسکی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی عروسکی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی بستنی عروسکی
دستگاه بسته بندی انواع بستنی
دستگاه بسته بندی نوشمک عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نوشمک
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی نوشمک عدیلی
دستگاه بسته بندی انواع بستنی عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی انواع بستنی عدیلی
دستگاه بسته بندی بستنی فالوده
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی بستنی فالوده
دستگاه بسته بندی بستنی مگنوم عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی مگنوم
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی بستنی مگنوم عدیلی
دستگاه بسته بندی بستنی نانی عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: بستنی نانی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته بندی در دقیقه
دستگاه بسته بندی بستنی نانی عدیلی
دستگاه بسته بندی انواع بستنی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: PLC
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی انواع بستنی
دستگاه بسته بندی بستنی ماشین سازی مسائلی
تعداد محصولات: 47