با این بخش بیشتر آشنا شوید!

ماشین آلات خط تولید کیک و کلوچه
خط تولید کیک و کلوچه تقریبا عملکرد یکسانی دارند و تنها تفاوت آنها نوع خمیر و میزان ویسکوزیته خمیر می باشد . به این معنی که در خط تولید کلوچه از خمیری با ویسکوزیته بالاتر نسبت به خمیر تولید کیک استفاده می شود همچنین در تولید کلوچه از دستگاه کلوچه زن استفاده می شود که در خط تولید کیک ، این دستگاه موجود نیست.
بنابراین میتوان مراحل تولید و پخت در خط تولید کیک و کلوچه را یکی دانست که در ذیل به این مراحل و کلیه ماشین آلات مورد استفاده در خط تولید کیک و کلوچه اشاره خواهد شد.
در خط تولید کیک و کلوچه ، مواد وارد میکسر یا همزن شده که خروجی این دستگاه خمیری یکنواخت می باشد.
بطور کلی در تولید کیک ، یکی از موارد مهم و معیارهای تعیین کیفیت کیک ، میزان حفره های کیک می باشد. به این معنی که هر چه حفره های کیک بیشتر باشد ، این کیک از کیفیت بالاتری برخوردار می باشد . در دستگاه همزن یا میکسر ، هنگام همزدن خمیر میزان زیادی هوا وارد خمیر شده ولی برای اینکه مقدار بیشتری هوا وارد خمیر شود ، بعد از دستگاه همزن ، خمیر وارد دستگاهی تحت نام اوکس میشود. اوکس دستگاهی به منظور هوا دهی به خمیر کیک می باشد .
مرحله بعدی از خط تولید کیک و کلوچه ، دستگاه کاغذ گذار می باشد که این بخش از خط تولید کیک و کلوچه مختص کارخانجات بزر گ با میزان تولید بالا می باشد . در تولیدی های کوچک ، این بخش از خط تولید کیک و کلوچه حذف شده و کاغذها توسط نیروی انسانی در سینی های فر چیده می شود.
در بخش بعدی از خط تولید کیک و کلوچه که قیف زن یا دیپازیتور نام دارد ، خمیرها به میزان معینی بر روی قالبها ریخته می شود.
اخرین مرحله از خط تولید کیک و کلوچه مرحله پخت می باشد . در واقع مرحله پخت یکی از مهمترین مراحل در خط تولید کیک و کلوچه می باشد که با میزان کیفیت محصول نهایی ارتباط زیادی دارد.
قالبها بعد از چند دور چرخش در دستگاه پخت یا فر ، آماده شده و پس از مرحله سرد کردن ، جهت بسته بندی وارد خط بسته بندی می گردد.