با این بخش بیشتر آشنا شوید!

امروزه استفاده تعداد کارگر کمتر ،حمل سریع مواد و استفاده بهینه از زمان دارای سود دهی بیشتر هستند.از جمله ماشین آلات خودکار که اتکا به نیروی انسانی آن کمتر است دستگاه نوار نقاله و بالابر است ، و نقش عمده ای در گسترش انواع روشهای حمل ونقل داردو در اکثر کارخانه جات دستگاه نوار نقاله مورد استفاده می باشد.
با استفاده از دستگاه نوار نقاله محصولات و کالاهی موجود بروش مکانیکی ،پیوسته وبصورت منظم و در زمان مشخص انتقال داده میشود.کاربرد نوارهای نقاله حائز اهمیت میباشد.فرآیند تولید هر محصول از بخش های مختلفی تشکیل گردیده است که از طریق دستگاه نوار نقاله،مواد اولیه ،مسافت بین ایستگاه های مختلف را طی کرده تا بعد از عمل پردازش وانجام عملیات بر روی مواد اولیه به محصول نهایی تبدیل گردد.
گاهی با توجه به نیاز چرخه تولید از چند دستگاه نوار نقاله استفاده میشود.دستگاه نوار نقاله با کاربردهایمختلف طراحی میگردد. برخی از آنها عبارتند از:
1-دستگاه نوار نقاله پیچشی
2-دستگاه نوار نقاله تسمه ای
3- دستگاه نوار نقاله غلطکی
4-دستگاه نوار نقاله بازوئی
5- دستگاه نوار نقاله انعطاف پذیر
در انتخاب ریل و تسمه های نقاله باید ابعاد و عملکرد مورد نیاز مشتری را درنظر گرفت. که در محاسبات نیاز ها باید حجم و وزن کالا مورد نظر، شرایط محیطی سالن، شیوه جابجایی و ... را مد نظر گرفت.