با این بخش بیشتر آشنا شوید!

خط تولید نان صنعتی
فرایند تولید نان در خط تولید نان ، بصورت مختصر به شرح زیر می باشد :
فرایند آماده سازی آرد
افزودن مواد اولیه و افزودنیها با آرد
اختلاط آرد و خمیرگیری
فرایند تخمیر و پوک کردن خمیر
شکل دادن و فرم دهی خمیر
فرایند تخمیر نهایی
فرایند پخت نان
سرد کردن
بسته بندی و انبار
اولین مرحله از خط تولید نان صنعتی فرایند آماده سازی آرد می باشد . به این منظور آرد در ابتدای خط تولید نان الک شده و سپس عملیات اختلاط انجام می شود. به این ترتیب کلیه ناخالصیهای موجود در آرد حذف و آردی یکدست و یکنواخت به جا می ماند .
الکهای موجود در خط تولید نان ، الکهای لرزانی هستند که بر روی هم قرار گرفته اند که به علت عدم یکنواختی آردهای موجود ، برای تولید نان از آنها استفاده می شود .
پس از آماده سازی آرد مرحله بعد در خط تولید نان صنعتی ، آماده سازی خمیر می باشد . مرحله آماده سازی خمیر در خط تولید نان به دو شیوه دستی و ماشینی صورت میگیرد.
بعد از آماده سازی خمیر ، مرحله مخلوط کردن خمیر می باشد که این فرایند در خط تولید نان توسط مخلوط کن صورت می گیرد .
مخلوط کن ها در خط تولید نان وظیفه آماده سازی و گسترش خمیر را به عهده دارند . پس از این عملیات ، یکی از مهمترین مراحل در فرایند تولید و در خط تولید نان صنعتی ، عملیات پوک و متخلخل کردن خمیر می باشد . زیرا با یک خمیر پوک و متخلخل ، نانی با کیفیت به دست خواهد آمد . فرایند پوک کردن با سه روش بیولوژیکی ، فیزیکی و شیمیایی امکان پذیر می باشد .
در این مرحله از خط تولید نان برای متخلخل کردن خمیر از مخمرها استفاده می شود.
بعد از انجام این عملیات ، به خمیر در خط تولید نان ، مدت زمان مشخصی استراحت داده می شود که این زمان نیز در تولید نانی با کیفیت بسیار تاثیر گذار است .
پس از مدت زمان لازم برای استراحت ، خمیر وزن کشی ، گرد و فرم دهی می شود .
این مرحله از خط تولید نان ، مرحله چانه گیری نام دارد . که در خط تولید نان صنعتی ، این فرایند بصورت اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک صورت می گیرد.
چانه گیرها در خط تولید نان می توانند یکی از اقسام حجمی ، پیستونی ، محفظه ای یا بدون پیستون و نواری باشد .
بعد از چانه گیری ، توسط دستگاهی ، خمیرهای فردم دهی شده پهن می شوند .
و به منظور عدم چسبندگی خمیر ، در این مرحله از خط تولید نان ، از گردکننده ها استفاده می شود .
مرحله بعد در خط تولید نان ، مرحله پخت می باشد که این مرحله نیز در تولید نانی با کیفیت بسیار حائز اهمیت می باشد . فرها و ماشین های پخت در خط تولید نان اقسام مختلفی دارند که متداولترین انواع آن فرهای چند طبقه گازی و گازوییلی می باشد.
پس از پخت نان ، اخرین مرحله در خط تولید نان مرحله سرد کردن و سپس بسته بندی آن می باشد .