با این بخش بیشتر آشنا شوید!

دستگاه پرده هوا
از طریق دمیدن هوا با سرعتی بسیار بالا در حالیکه درب باز میباشد. برای جلوگیری از داخل شدن گرد و غبار، حشرات و سایر آلاینده موجود در هوا به محیط داخل استفاده میشود.
کاربرد اصلی پرده هوا، در بوجود آوردن پردههای نامرئی از هوای فشرده شده است، که در بالای درب ورودی مکان هایی مانند: بیمارستانها، ساختمانها، مجتمع ها، تاسیسات، کارخانجات، سردخانه ها، استفاده میگردد، تا علاوه بر مانع شدن از ورود گرد و غبار، حشرات، عاملی در راستای انرژی (به صورت برودت یا حرارت) گردد.

بطور کلی هدف از تولید دستگاه پرده هوا:
1- دستگاه پرده هوا باعث ممانعت از داخل شدن دود، حشرات موذی، بوهای نامطبوع، گرد و غبار، گاز و هر نوع از آلودگی های محیطی
2- دستگاه پرده هوا باعث ایجاد یک پرده نامرئی و جلوگیری کردن از تبادل حرارت بین 2 محیط.
3- دستگاه پرده هوا باعث ممانعت از ورود بادهای فصلی به سالن ها در زمان باز بودن درها
4- دستگاه پرده هوا باعث ممانعت از انتشار هر نوع آلودگی، بو، گرد و غبار در کل فضای سالن تولید از روش ایزوله

انتخاب دستگاه پرده هوا مناسب:
1- انتخاب دستگاه پرده هوای مناسب کارایی و راندمان تجهیزات تهویه بسیار مفید است.
2- یک دستگاه مناسب پرده هوا، اگر فن قدرت پایین داشته باشد نمیتواند از ورود هوای سرد جلوگیری به عمل آورد.
3- برای رسیدن به نتیجه بهتر، بهتر است که تمام عرض درب تحت جریان هوا قرار گیرد.