با این بخش بیشتر آشنا شوید!

روغن‌گیری خانگی از جمله دستگاههای خلاقانه و نوآورانه می باشد.دستگاه روغن گیری خانگی برای افرادی که به‌سلامتی خود اهمیت میدهند وعلاقه دارند تا روغن مورد استفاده خود را ،خودشان تهیه کنندو تمایلی به مصرف موادمواد غذایی صنعتی ندارند وبرای حفظ سلامتی خود ترجیح میدهندتا از سلامت مواد غذایی مصرفی اطمینان حاصل نمایند.

روغن‌گیر خانگی اساسا در کمترین زمان ، دانه های روغنی را به روغن تبدیل میکنند.کاربرد دستگاه روغن گیری خانگی بسیارساده است.در این دستگاه پس از ورود دانه های روغنی و استخراج روغن. روغن دریک مخزنو تفاله روغن در یک مخزن جمع میشود (اصولا از تفاله بدست آمده جهت شیرینی پزی استفاده میشود)
آسان بودن کاربرد دستگاه روغن گیری خانگی و عملکرد دقیق ، افراد زیادی را به این فکر فرو میبرد که میتوان استفاده به صرفه از دانه های روغنی داشت .