تعداد محصولات: 8
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

دستگاه شستشو:
طرز شستشو در دستگاه شستشو به صورت مستقیم به حجم فعالیت و به ظرفیت ارتباط داشته و کارکرد آن نیز به متنوع بودن محصول بستگی دارد.
از گذشته دور، در خط تولید صنایع غذایی، عمل شستشو به صورت سنتی و دستی صورت میگرفت. به این صورت که عمل شستشو به صورت پاشیدن آب در مسیر خاصی و در یک محدوده خاص توسط نیروی انسانی صورت میگرفته است.
در این روش به دلیل استفاده از آب و بدون استفاده از مواد مصرفی جانبی، مقدار نفوذ ناخالصی ها قابل رویت بود و به همین دلیل در کفیفت محصول تاثیر منفی زیادی داشت.
باتوجه به تولید دستگاههای بسیار پیشرفته و وجود تنوع بیشتر محصول، محیطی بهتر جهت تولید دستگاه های جدید باتکنولوژی بالا را مهیا کرده است.
دستگاه شستشو انواع مختلفی دارد و با توجه به سیستم مکانیزم محصول مورد نظرمورد استفاده قرار میگیرد.