در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 9
دستگاه تونل پاستوریزاتور دوشی مدل KPT 3000
قیمت: استعلام قیمت
نوع پمپ: بخار
نوع مبدل حراراتی (پلیت): به سایت رسمی شرکت مراجعه شود
دستگاه تونل پاستوریزاتور  دوشی مدل  KPT 3000
دستگاه پاستوریزاتور لوله ای مدل KPT 50000
قیمت: استعلام قیمت
نوع پمپ: به سایت رسمی شرکت مراجعه نمایید
نوع مبدل حراراتی (پلیت): به سایت رسمی شرکت مراجعه نمایید
دستگاه پاستوریزاتور لوله ای  مدل KPT 50000
تونل پاستوریزاتوردوشی ( اتوکلاو عبوری ) مدل  KPT 3000
تونل پاستوریزاتور دوشی عبوری
قیمت: ۱,۰۰۰ ریال
نوع پمپ: اتوماتیک
نوع مبدل حراراتی (پلیت): برق
تونل پاستوریزاتور دوشی عبوری
پاستوریزاتور لوله ای
قیمت: ۱,۰۰۰ ریال
نوع پمپ: اتوماتیک
نوع مبدل حراراتی (پلیت): اتوماسیون
پاستوریزاتور لوله ای
تونل پاستوریزاتوردوشی  مدل  KPT 3000
دستگاه تونل پاستوریزاتور
قیمت: استعلام قیمت
نوع پمپ:
نوع مبدل حراراتی (پلیت):
فارس ماشین
شماره ثبت: 26637
تلفن: 09171121684
جزئیات فروشنده
دستگاه تونل پاستوریزاتور
پاستوریزاتور کویلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع پمپ:
نوع مبدل حراراتی (پلیت):
فارس ماشین
شماره ثبت: 26637
تلفن: 09171121684
جزئیات فروشنده
پاستوریزاتور کویلی
تعداد محصولات: 9
اساسا دستگاه پاستوریزه برای پاستوریزه شدن انواع مایعات مانند آبمیوه، پاستوریزه کردن شیر ،محصولات کنسانتره و... مورد استفادهقرارمیگیرد.برای اینکه پروسه پاستوریزه به خوبی انجام شود باید در نظر گرفت که مراحل پاستوریزه کردن نیاز به منابع برودتی و حرارتی دارد.
در این پروسه دستگاه بویلر(منبع حرارتی ) ودستگاه کولینگ تاور(منبع برودتی )به حساب می آیند.بنابراین نیاز به لوله کشی گسترده و راه اندازی پاستوریزاتور نیازمند محیطی بزرگ می باشد . نمیتوان از دستگاه پاستوریزاتور در داخل مغازه های خیلی کوچک استفاده کرد.
از جمله مشخصات عمومی دستگاه پاستوریزاتور:
1-استفاده از دماسنج به جهت نمایش دادن میزان دمای آب خنک ودمای بویلر
2-استفاده از دماسنج دلتا برای کنترل دمای بخار