تعداد محصولات: 9
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

اساسا دستگاه پاستوریزه برای پاستوریزه شدن انواع مایعات مانند آبمیوه، پاستوریزه کردن شیر ،محصولات کنسانتره و... مورد استفادهقرارمیگیرد.برای اینکه پروسه پاستوریزه به خوبی انجام شود باید در نظر گرفت که مراحل پاستوریزه کردن نیاز به منابع برودتی و حرارتی دارد.
در این پروسه دستگاه بویلر(منبع حرارتی ) ودستگاه کولینگ تاور(منبع برودتی )به حساب می آیند.بنابراین نیاز به لوله کشی گسترده و راه اندازی پاستوریزاتور نیازمند محیطی بزرگ می باشد . نمیتوان از دستگاه پاستوریزاتور در داخل مغازه های خیلی کوچک استفاده کرد.
از جمله مشخصات عمومی دستگاه پاستوریزاتور:
1-استفاده از دماسنج به جهت نمایش دادن میزان دمای آب خنک ودمای بویلر
2-استفاده از دماسنج دلتا برای کنترل دمای بخار