با این بخش بیشتر آشنا شوید!

اساس تولید مربا و تجهیزات در خط تولید مربا
اولین مرحله از خط تولید مربا مانند سایر خطوط تولید صنایع غذایی مرحله شستشو و آماده سازی میوه می باشد که طی این مرحله ، میوه ها شسته و میوه های خراب از خط تولید خارج می گردند .
مرحله بعدی در خط تولید مربا تهیه شربت مناسب برای مربا می باشد . اگر چه که می توان در حین پخت مربا ، شکر را به آن اضافه نمود اما بهتر است که شربت مربا به صورت جدا گانه تهیه و بعد به آن اضافه گردد.
گام بعدی در تهیه مربا ، پخت میوه جات می باشد که این مرحله از خط تولید مربا می تواند در دیگهای رو باز و یا در یگهای تحت خلا صورت گیرد .
در تهیه مربا در دیگهای تحت خلا ، با حفظ دما در بازه 50 تا 60 درجه سانتیگراد و بازه خلاء بین 540 تا 640 میلیمتر جیوه ، کیفیت محصول نهایی بهتر خواهد بود و به ویژه در این شرایط ، میوه کمتر دچار تغییر رنگ خواهد شد .
امروزه تهیه مربا در دیگهای روباز ، جزو روشهای سنتی تولید مربا محسوب می شود . این دیگها معمولا دوجداره بوده که بین این جداره ها بخار آب و یا آب داغ جریان دارد و معمولا برای پیشگیری از چسبندگی میوه ها به جداره دیگها در این بخش از خط تولید مربا از همزن ، درون دیگها استفاده می شود.
معمولا در کارخانه ها و تولیدی های مجهز و بزرگتر ، در این بخش از خط تولید مربا برای خارج ساختن بخارات اضافه از دیگها ، در بالای هر یک از دیگها از هودهای بزرگ و صنعتی استفاده می شود.
عملیات پخت تا زمانی که مواد درون دیگها به بریکس حدود 65 درجه برسد ادامه خواهد داشت که در این مرحله ، آروما و پکتین و اسید به مربا اضافه می شود . اضافه نمودن این مواد به مربا باید در آخرین مراحل پخت صورت گیرد تا از تشکیل زودتر از موقع ژل پکتین جلوگیری شود چون این ژل در فرایند تولید مربا ، مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
در مرحله بعدی از خط تولید مربا ، خلا محیط شکسته شده و دما تا 90 درجه سانتیگراد افزایش می یابد . این افزایش دما به منظور اطمینان از سالم سازی محصول تولیدی می باشد .
مرحله نهایی از خط تولید مربا ، پرکردن و درپوش گذاشتن می باشد که این عملیات توسط دستگاه پرکن صورت میگیرد.
معمولا مربا درون ظرفهای شیشه ای پر می شود . دستگاه پرکن در خط تولید مربا با یک سرعت یکنواخت و ثابت ظروف شیشه ای را پرکرده و سیلندرهای دستگاه پرکن پس از هر بار گردش ، مجددا پر شده و سپس شیشه ها توسط دستگاه دربند یا درب گذار ، دربندی شده و سپس پس از عبور از سایر مراحل بسته بندی شامل دستگاه لیبل زن ، دستگاه وکیوم ، دستگاه شرینک و ... آماده ارسال به بازار می گردد.