با این بخش بیشتر آشنا شوید!

ازجمله دستگاههایی که در خط تولید صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیرد.دستگاه پوست گیر است که اصولا انواع صنعتی و خانگی دارد.

در بخش صنعتی هر دستگاه مختص یک نوع خط تولید است. مانند:دستگاه پوست گیر میوه جات که مخصوص پوست کندن میوه هایی مانند هلو،آلو،انواع مرکباتو...و یا خط تولید ریشه سبزیجاتی مانند: سیب زمینی،شلغم،هویج،چغندر و...

در بخش خانگی نیز دستگاههای متفاوتی وجود دارد. مانند:دستگاه پوست گیر سیب،دستگاه پوست گیرسیب زمینی،و... را نام برد