در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 2
آبگیر میوه
قیمت: استعلام قیمت
ظرفیت دستگاه: 700 کیلوگرم تا 2 تن در ساعت
موارد کاربرد: 0
فارس ماشین
شماره ثبت: 26637
تلفن: 09171121684
جزئیات فروشنده
آبگیر میوه
پرس آبگیر میوه جات
قیمت: استعلام قیمت
ظرفیت دستگاه: از 300 کیلوگرم در ساعت تا 10 تن
موارد کاربرد: 0
فارس ماشین
شماره ثبت: 26637
تلفن: 09171121684
جزئیات فروشنده
پرس آبگیر میوه جات
تعداد محصولات: 2
0