در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 4
دستگاه کباب ترکی
دستگاه کباب پز تابشی اتوماتیک مدل PS1200k1
دستگاه کباب پز تابشی اتوماتیک مدل PS1200k2
دستگاه کباب پز تابشی  اتوماتیک مدلps1200k3
تعداد محصولات: 4
0