در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 10
دستگاه بسته بندی چای تی بگ
دستگاه تی بگ زن Alma7750
دستگاه بسته بندی دمنوش
دستگاه بسته بندی چای تی بگ
دستگاه تی بگ
دستگاه بسته بندی چای تی بگ SKM-۱۴۰۳
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: 0
سرعت بسته بندی: 0
دستگاه بسته بندی چای تی بگ SKM-۱۴۰۳
دستگاه بسته بندی گیاهان دارویی خشک
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: گیاهان دارویی
سرعت بسته بندی: 50 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی گیاهان دارویی خشک
دستگاه تی بگ
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: چای و دمنوش
سرعت بسته بندی: 70 بسته در دقیقه
دستگاه تی بگ
دستگاه بسته بندی تی بگ اتیکت دار
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: چای و دمنوش
سرعت بسته بندی: 35 کیسه در دقیقه
دستگاه بسته بندی تی بگ اتیکت دار
دستگاه بسته بندی چای و دمنوش
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: چای و دمنوش و گیاهان دارویی خشک
سرعت بسته بندی: 50 کیسه در دقیقه
دستگاه بسته بندی چای و دمنوش
تعداد محصولات: 10