در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 21
دستگاه بسته بندی چهارتوزین Alma 2400
دستگاه بسته بندی آجیل و خشکبار
دستگاه بسته بندی خشکبار  و حبوبات
دستگاه بسته بندی خشکبار
بسته بندی خشکبار  صنعت سازان
بسته بندی خشکبار
خط  بسته بندی خشکبار
دستگاه بسته بندی خشکبار صنعت سازان
خط  بسته بندی خشکبار  صنعت سازان
دستگاه بسته بندی خشکبار  و حبوبات  صنعت سازان
دستگاه بسته بندی خشکبار تخمه
دستگاه بسته بندی چیپس میوه
خط بسته بندی نمک
دستگاه بسته بندی تخمه آفتابگردان
دستگاه طعم زن پسته/طعم زن آحیل
کاوش صنعت نام آور
شماره ثبت: 315008
تلفن: 02165464586
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی خشکبار
فروش دستگاه بسته بندی آجیل
فروش دستگاه بسته بندی پسته
خط تولید آجیل و خشکبار
دستگاه بسته بندی تخمه
تعداد محصولات: 21
دستگاه بسته بندی خشکبار
فرایند بسته بندی و بوجاری در خط بسته بندی حبوبات و خشکبار بر پایه جداسازی ذرات خارجی و نا خالصی ها از خشکبار و حبوبات است . به این منظور در دستگاه بسته بندی خشکبار و حبوبات دستگاههای متعددی من جمله دستگاه شن گیر و دستگاه بوجاری و انواع الواتور وجود دارد .
کلیه متعلقات موجود در دستگاه بسته بندی خشکبار و حبوبات ، وظیفه بوجاری و پاکسازی را به عهده دارند که بسته به نوع حبوبات یا خشکبار مورد نظر ، دارای ظرفیت و اندازه های متفاوتی می باشند و الواتورها در دستگاه بسته بندی خشکبار و حبوبات ، وظیفه انتقال مواد به داخل بسته ها را به عهده دارند .
دستگاه بوجاری در خط بسته بندی خشکبار و حبوبات به الکهای پنوماتیک ( بادی ) و لرزانی گفته می شود که ضمن عملیات بوجاری ، کلیه گرد و خاک موجود در سطح مواد را نیز می زدایند.
انواع دستگاه بوجاری یا همان الکها به صورت موازی و با فواصل مشخصی در دستگاه بسته بندی خشکبار ، بر روی هم سوار شده اند که بر اثر لرزش آنها ، سنگ ریزه ها ،گرد و خاک و کاه و کلش موجود در خشکبار و حبوبات را جدا می کنند.
تعداد این الک ها در دستگاه بسته بندی خشکبار معمولا سه عدد و با ظرفیتهای مختلفی می باشد که بر اساس اندازه و میزان یکنواختی محصول انتخاب می گردند.
نحوه کار بوجاری و پاک کردن در دستگاه بسته بندی خشکبار و حبوبات به این نحو است که ابتدا دانه های درشت و کلوخه و سنگ از محصول جدا شده و در الک بعدی دانه های خرد شده و شکسته محصول از آن جدا می شود و نهایتا در الک سوم ذرات بسیار ریزتر ، از محصول زدوده می شود.