در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 66
دستگاه بسته بندی مواد دارویی پیروز پایور
دستگاه بسته بندی قطره چکان
دستگاه بسته بندی لوازم طبی
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ساخت ماشین
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: گاز استریل، ست سرم،سرنگ،باندهای پزشکی،سونو
سرعت بسته بندی: 60 الی 270 عدد
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ساخت ماشین
دستگاه بسته بندی شیشه آزمایش
دستگاه بسته بندی ست سرم
دستگاه بسته بندی باند پانسمان
دستگاه بسته بندی لوازم طبی مدل آنجل 150
دستگاه بسته بندی گاز استریل ده عددی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی گاز استریل ده عددی
دستگاه بسته بندی اسپکولوم
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی
دستگاه بسته بندی سوند
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی سوند
دستگاه بسته بندی پتری دیش
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی پتری دیش
دستگاه بسته بندی ول باندها
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی ول باندها
دستگاه بسته بندی ست سرم
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220دردقیقه
دستگاه بسته بندی ست سرم
دستگاه بسته بندی اسپکولوم
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی اسپکولوم
دستگاه بسته بندی باندهای پزشکی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی باندهای پزشکی
ماشین آلات بسته بندی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
دستگاه بسته بندی سرنگ
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی (ماشین سازی مسائلی)
تعداد محصولات: 66