در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 67
دستگاه بسته بندی مواد دارویی پیروز پایور
دستگاه بسته بندی مواد دارویی مسائلی
دستگاه بسته بندی ساکشن دندان
دستگاه بسته بندی لوازم طبی
دستگاه بسته بندی شیشه آزمایش
دستگاه بسته بندی ست سرم پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی اسکالپ وین
دستگاه بسته بندی باند پانسمان
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی
دستگاه بسته بندی گاز استریل
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی گاز استریل
دستگاه بسته بندی گاز استریل تک عددی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی گاز استریل تک عددی
دستگاه بسته بندی تجهیزات آزمایشگاهی
ماشین آلات بسته بندی دستکش جراحی عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220دردقیقه
ماشین آلات بسته بندی دستکش جراحی عدیلی
دستگاه بسته بندی سرنگ
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 600-220
دستگاه بسته بندی سرنگ
دستگاه بسته بندی ول باندها
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی ول باندها
دستگاه بسته بندی پتری دیش
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی پتری دیش
دستگاه بسته بندی اسکالپ وین
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی اسکالپ وین
دستگاه بسته بندی بی بی چک (baby check)
دستگاه بسته بندی اسپکولوم
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی اسپکولوم
دستگاه بسته بندی چهار طرف دوخت
تعداد محصولات: 67