در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 69
دستگاه بسته بندی مواد دارویی پیروز پایور
دستگاه بسته بندی ساکشن دندان
دستگاه بسته بندی لوازم طبی
دستگاه بسته بندی شیشه آزمایش
دستگاه بسته بندی اسکالپ وین
دستگاه بسته بندی باند پانسمان
دستگاه بسته بندی لوازم طبی مدل آنجل 150
دستگاه بسته بندی گاز استریل
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی گاز استریل
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی
دستگاه بسته بندی سوند
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی سوند
دستگاه بسته بندی گاز استریل تک عددی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی گاز استریل تک عددی
ماشین آلات بسته بندی دستکش جراحی عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220دردقیقه
ماشین آلات بسته بندی دستکش جراحی عدیلی
دستگاه بسته بندی ول باندها
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی ول باندها
دستگاه بسته بندی پتری دیش
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی پتری دیش
دستگاه بسته بندی اسکالپ وین
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی اسکالپ وین
دستگاه بسته بندی اسپکولوم
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی اسپکولوم
دستگاه بسته بندی بی بی چک (baby check)
ماشین آلات بسته بندی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی (ماشین سازی مسائلی)
دستگاه بسته بندی ظرف ادرار
تعداد محصولات: 69