در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 74
دستگاه بسته بندی مواد دارویی پیروز پایور
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی گاز  استریل
دستگاه بسته بندی لوازم طبی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: باند کشی، باند گچی، قطره چکان، اپلیکاتور
سرعت بسته بندی: 2000 الی 10000 محصول در ساعت
دستگاه بسته بندی لوازم طبی
دستگاه بسته بندی قطره چکان
دستگاه بسته بندی آتل پیروز پایور سپاهان
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی باند گچی، بسته بندی پنبه الکلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی سوزن گیر
دستگاه بسته بندی پد استریل
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی پد استریل
ماشین آلات بسته بندی ساکشن دندان
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
ماشین آلات بسته بندی ساکشن دندان
دستگاه بسته بندی شیشه آزمایشگاه
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی شیشه آزمایشگاه
دستگاه بسته بندی گان جراحی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی گان جراحی
دستگاه بسته بندی آنژیوکت
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی آنژیوکت
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی بی بی چک (baby check)
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی دستکش جراحی
دستگاه بسته بندی تبگیر
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی تبگیر
ماشین آلات بسته بندی دماسنج طبی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
ماشین آلات بسته بندی دماسنج طبی
دستگاه بسته بندی باندهای گچی عدیلی
دستگاه بسته بندی اپلیکاتور تک عددی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی براشینگ (برس سرویکس) | ماشین سازی مسائل
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی ماسک
تعداد محصولات: 74