در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 16
کاوش صنعت نام آور
شماره ثبت: 315008
تلفن: 02165464586
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی شش توزین
کاوش صنعت نام آور
شماره ثبت: 315008
تلفن: 02165464586
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی قند و شکر
دستگاه بسته بندی برنج داخل کیسه
کاوش صنعت نام آور
شماره ثبت: 315008
تلفن: 02165464586
جزئیات فروشنده
دستگاه قوطی پرکن توزین دار
کاوش صنعت نام آور
شماره ثبت: 315008
تلفن: 02165464586
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی حبوبات
کاوش صنعت نام آور
شماره ثبت: 315008
تلفن: 02165464586
جزئیات فروشنده
خط بسته بندی قند و شکر
دستگاه بسته بندی چهار توزین
دستگاه بسته بندی هشت توزین
فروش دستگاه بسته بندی حبوبات
دستگاه بسته بندی دو توزین
فروش دستگاه بسته بندی خشکبار
فروش دستگاه بسته بندی میوه جات خشک
فروش دستگاه بسته بندی سبزیجات خشک
فروش دستگاه بسته بندی پسته
کاوش صنعت نام آور
شماره ثبت: 315008
تلفن: 02165464586
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی قند و شکر
تعداد محصولات: 16