در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 23
نوآوران ماشین نوتریکا
شماره ثبت: 1388
تلفن: 02634763380-81
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی چهار توزین
نوآوران ماشین نوتریکا
شماره ثبت: 1388
تلفن: 02634763380-81
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی دو توزین
نوآوران ماشین نوتریکا
شماره ثبت: 1388
تلفن: 02634763380-81
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی هشت توزین
دستگاه بسته بندی برنج داخل کیسه
فروش دستگاه بسته بندی خشکبار
فروش دستگاه بسته بندی حبوبات
فروش دستگاه بسته بندی میوه جات خشک
نوآوران ماشین نوتریکا
شماره ثبت: 1388
تلفن: 02634763380-81
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی شکر
فروش دستگاه بسته بندی پسته
نوآوران ماشین نوتریکا
شماره ثبت: 1388
تلفن: 02634763380-81
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی قند
فروش دستگاه بسته بندی سبزیجات خشک
دستگاه بسته بندی چهارتوزین پنوماتیک
دستگاه بسته بندی تک توزین پنوماتیک
دستگاه بسته بندی چهارتوزین پنوماتیک
دستگاه بسته بندی خانواده دو توزین
قوطی پرکن گرانولی
تعداد محصولات: 23