در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 22
دستگاه بسته بندی برنج داخل کیسه
نوآوران ماشین نوتریکا
شماره ثبت: 1388
تلفن: 02634763380-81
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی چهار توزین
نوآوران ماشین نوتریکا
شماره ثبت: 1388
تلفن: 02634763380-81
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی دو توزین
فروش دستگاه بسته بندی حبوبات
فروش دستگاه بسته بندی خشکبار
نوآوران ماشین نوتریکا
شماره ثبت: 1388
تلفن: 02634763380-81
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی هشت توزین
فروش دستگاه بسته بندی میوه جات خشک
فروش دستگاه بسته بندی پسته
فروش دستگاه بسته بندی سبزیجات خشک
نوآوران ماشین نوتریکا
شماره ثبت: 1388
تلفن: 02634763380-81
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی شکر
نوآوران ماشین نوتریکا
شماره ثبت: 1388
تلفن: 02634763380-81
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی قند
دستگاه بسته بندی چهارتوزین پنوماتیک
دستگاه بسته بندی تک توزین پنوماتیک
دستگاه بسته بندی خانواده دو توزین
قوطی پرکن گرانولی
تعداد محصولات: 22