در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 18
دستگاه بسته بندی برنج داخل کیسه
نوآوران ماشین نوتریکا
شماره ثبت: 1388
تلفن: 02634763380-81
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی چهار توزین
نوآوران ماشین نوتریکا
شماره ثبت: 1388
تلفن: 02634763380-81
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی دو توزین
نوآوران ماشین نوتریکا
شماره ثبت: 1388
تلفن: 02634763380-81
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی هشت توزین
فروش دستگاه بسته بندی حبوبات
فروش دستگاه بسته بندی خشکبار
فروش دستگاه بسته بندی میوه جات خشک
فروش دستگاه بسته بندی پسته
فروش دستگاه بسته بندی سبزیجات خشک
دستگاه بسته بندی چهارتوزین پنوماتیک
دستگاه بسته بندی تک توزین پنوماتیک
تعداد محصولات: 18