در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 31
دستگاه بسته بندی نبات چوبی
دستگاه بسته بندی شکر پنیر
دستگاه بسته بندی قند حبه ، دست دوم صنایع مسائلی
دستگاه بسته بندی قندحبه
دستگاه بسته بندی گز،بسته بندی نبات،بسته بندی قندحبه
دستگاه بسته بندی قند حبه و نبات نی دار
دستگاه بسته بندی نبات
دستگاه بسته بندی قند
دستگاه بسته بندی مدل اسکار 150
دستگاه بسته بندی نبات شاخه ای
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نبات شاخه ای
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی نبات شاخه ای
دستگاه بسته بندی نبات،قند حبه
دستگاه بسته بندی نبات چوبی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: نبات چوبی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی نبات چوبی
دستگاه بسته بندی قند
دستگاه بسته بندی نبات نی دار | 03135723007
دستگاه بسته بندی خرما ماشین سازی مسائلی
دستگاه بسته بندی قند,شکر
ماشین آلات بسته بندی قند
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: قند
سرعت بسته بندی: 60-220 دردقیقه
ماشین آلات بسته بندی قند
فروش دستگاه بسته بندی قند
ماشین آلات بسته بندی قند حبه
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: قند حبه
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی قند حبه
دستگاه بسته بندی نبات نی دار
تعداد محصولات: 31