در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 42
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی خودکار
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی لوازم التحریر
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی کاغذ
دستگاه بسته بندی لوازم التحریر
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: مجله،اسباب بازی،کارت ویزیت،قاب عکس
سرعت بسته بندی: 60-270بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی لوازم التحریر
ماشین آلات بسته بندی کاغذ یادداشت
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: کاغذ
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی کاغذ یادداشت
ماشین آلات بسته بندی پاستل
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: پاستل
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی پاستل
ماشین آلات بسته بندی مجله
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: مجله
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی مجله
ماشین آلات بسته بندی اسباب بازی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: اسباب بازی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی اسباب بازی
ماشین آلات بسته بندی کتاب
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: کتاب
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی کتاب
ماشین آلات بسته بندی خودکار
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: خودکار
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی خودکار
ماشین آلات بسته بندی مداد
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: مداد
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی مداد
ماشین آلات بسته بندی سی دی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: سی دی
سرعت بسته بندی: 60-220 دردقیقه
ماشین آلات بسته بندی سی دی
ماشین آلات بسته بندی قلمو
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
ماشین آلات بسته بندی قلمو
ماشین آلات بسته بندی غلط گیر
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
ماشین آلات بسته بندی غلط گیر
ماشین آلات بسته بندی مهر
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
ماشین آلات بسته بندی مهر
ماشین آلات بسته بندی بروشور
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
ماشین آلات بسته بندی بروشور
ماشین آلات بسته بندی جامدادی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
ماشین آلات بسته بندی جامدادی
ماشین آلات بسته بندی چسب نواری
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
ماشین آلات بسته بندی چسب نواری
ماشین آلات بسته بندی قیچی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
ماشین آلات بسته بندی قیچی
ماشین آلات بسته بندی دفتر تلفن
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
ماشین آلات بسته بندی دفتر تلفن
تعداد محصولات: 42