در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 18
دستگاه بسته بندی دخانیات
دستگاه بسته بندی ذغال قالبی
دستگاه بسته بندی توتون و تنباکو
دستگاه بسته بندی زغال تک عددی صنایع مسائلی
دستگاه بسته بندی سر قلیان پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی دخانیات
ماشین آلات بسته بندی لبگیر قلیان
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: لبگیر قلیان
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی لبگیر قلیان
ماشین آلات بسته بندی سر قلیان
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: سر قلیان
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی سر قلیان
ماشین آلات بسته بندی توتون
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: توتون
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی توتون
ماشین آلات بسته بندی ذغال
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: ذغال
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی ذغال
ماشین آلات بسته بندی تنباکو
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: تنباکو
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی تنباکو
ماشین آلات بسته بندی دخانیات
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: دخانیات
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی دخانیات
دستگاه بسته بندی تنباکو میوه ای
دستگاه بسته بندی توتون و تنباکو
دستگاه بسته بندی تنباکو میوه ای
دستگاه بسته بندی تنباکو معسل
تعداد محصولات: 18