در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 22
دستگاه بسته بندی لواشک پذیرایی
دستگاه بسته بندی لواشک صنعتی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: لواشک صنعتی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی لواشک صنعتی
دستگاه بسته بندی لواشک مسائلی
دستگاه بسته بندی لواشک لقمه ای
دستگاه بسته بندی لواشک، دست دوم صنایع مسائلی
دستگاه بسته بندی لواشک،بسته بندی لواشک پذیرایی
دستگاه بسته بندی لواشک ،نوشمک
دستگاه بسته بندی لواشک
دستگاه بسته بندی لواشک
دستگاه بسته بندی لواشک
دستگاه بسته بندی لواشک
دستگاه بسته بندی لواشک به همراه اکسترودل
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: دستگاه بسته بندی لواشک به همراه اکسترودل
سرعت بسته بندی: 60-270
دستگاه بسته بندی لواشک به همراه اکسترودل
ماشین آلات بسته بندی قره قروت
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: قره قروت
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی قره قروت
دستگاه بسته بندی قر ه قروت و ترشک
دستگاه بسته بندی لواشک عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: لواشک،لواشک پذیرائی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی لواشک عدیلی
دستگاه بسته بندی لواشک خانگی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: لواشک خانگی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی لواشک خانگی
دستگاه بسته بندی لواشک پذیرایی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: لواشک پذیرایی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی لواشک پذیرایی
دستگاه بسته بندی انواع لواشک
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: لواشک
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی انواع لواشک
دستگاه بسته بندی لواشک ماشین سازی مسائلی
دستگاه بسته بندی لواشک به صورت پانچ و پرفراژ
تعداد محصولات: 22