در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 58
خط کامل تصفیه و بسته بندی حبوبات
قیمت: ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول بسته بندی: حبوبات و خشکبار
سرعت بسته بندی: 15 الی 25 بسته در دقیقه
خط کامل تصفیه و بسته بندی حبوبات
دستگاه کیسه پرکن دو توزین حبوبات و خشکبار
دستگاه بسته بندی حبوبات و خشکبار
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: حبوبات و خشکبار
سرعت بسته بندی: 10 الی 25 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی حبوبات و خشکبار
فروش دستگاه بسته بندی حبوبات
دستگاه بسته بندی چهار طرف دوخت ۱۴ توزین SKM-۱۱۰۴
قوطی پرکن دوتوزین گرانولی SKM-۱۲۰۳
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: 0
سرعت بسته بندی: 0
قوطی پرکن دوتوزین گرانولی SKM-۱۲۰۳
تعداد محصولات: 58